Serien: "Rainbow Beauty" viser fargerike motiv og portrett der alle tonene fra hele regnbuespekteret skinner igjennom og smelter sammen. Fargene er der for å løfte. De forteller, symboliserer og kommuniserer for å få deg bort fra de mørke tankene og gi deg full blomstring. Vi ser farger før form og vår bevissthet styres i stor grad av farger. De har en innebygd tolkning og sterk påvirkningskraft både fysisk og psykisk. Tankene er livets byggesteiner som former ditt liv og er en kilde til lykke og glede- en indre tilstand av en dyp følelse av ro og tilfredstillelse som finnes bak kulissene samtidig som vi opplever de mer ytre ting som våre tanker skaper. Fargelegg tankene dine, og opplev fred i sinnet.