Serien: "Butterfly Effect" handler om små forandringer som gir store utfall. Vi gleder oss over sommerfuglens skjønnhet, men vi erkjenner sjelden den strevsomme forvandlingen den har gjennomgått. Sommerfuglen er et symbol på forandring og vekst – et beundringsverdig lite insekt som tiltrekker med sitt vakre ytre. Før en sommerfugl kan nyte blomsternektar og det søte liv, må den gjennom krevende biologiske prosesser, der larven nærmest fordøyer og nærer seg selv samtidig. Slik er det også for oss mennesker her i livet, at skjønnheten og det fine ikke alltid kommer av seg selv. Et lite vingeslag fra en sommerfugl kan skape orkan på den andre siden av jordkloden, sier mytene.