Antarktis er området rundt Sørpolen og er omkranset av Sørishavet. Navnet er en latinisert versjon av det greske ordet Antarktiké som betyr "motsatt av Arktis". Som Arktis har Antarktis lave temperaturer året rundt. Definisjonen for grensen er uklar. Noen benytter den antarktiske konvergens, et skille mellom kaldt havvann i sør og varmt havvann i nord, som naturlig grense. Den sørlige polarsirkel benyttes også som grense. Antarktis omfatter kontinentet Antarktika og består av prekambriske bergarter som er rester etter superkontinentet "Gondwana".

Mer enn 99,5 % av kontinentet er dekket av is med en gjennomsnittlig tykkelse på minst 1,6 kilometer. Antarktistraktaten ble undertegnet i 1959 av 12 land, og i dag har hele 45 land undertegnet traktaten. Traktaten forbyr militære aktiviteter og gruvedrift, støtter vitenskapelig forskning og beskytter Antarktis sin økosone. Undersøkelser blir foretatt av mer enn 5000 vitenskapsmenn fra mange nasjoner med ulike bakgrunner innen forskning. Antarktis krill er en viktig komponent i det marine økosystemet fordi det er primærføden for mange høyerestående arter.