Serien "Painting Pop" viser portrett og collage/rom inspirert av den fargerike tidsepoken "Pop Art" En kunstretning som utviklet seg som en reaksjon mot den abstrakte ekspresjonismen, som var den dominerende kunstretningen i USA på 1940 og 50-tallet. Betegnelsen "popkunst" kommer av "populærkunst" og henviser til denne retningens fokus på temaer fra masse- og underholdningskulturen. Warhol og de andre kunstnerne tok i bruk de samme teknikkene som ble brukt i film, reklame, aviser og magasiner. Slik man hadde begynt å kalle populær musikk for pop-musikk, begynte man nå å kalle populær kunst for pop-kunst. Kunsten så mer ut som reklameplakater, som Andy Warhols suppeboks.